loading...
Chińska sztuka wojny

36 forteli

Zobacz Kup

36 forteli

Jeśli znasz i cenisz traktat Sztuka wojny,
napisany przez Zun Zi (Sun Tzu), tą książką będziesz zachwycony.

36 forteli

CHIŃSKA SZTUKA PODSTĘPU, UKŁADANIA PLANÓW I SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

Motto książki:

Broń to tylko przygodne narzędzie, które ma zmusić przeciwnika do zmiany zamiarów. Jedynym polem bitwy jest umysł. Wszystko inne to nieistotny szum.

— Lois McMaster Bujold, Gra

Wojny i konflikty toczą ludzie. Relacje opisujące błyskotliwe zwycięstwa i nieuchronne klęski wskazują, że pierwszorzędnym celem jest umysł przeciwnika. Według starożytnych chińskich ideałów, zwycięski dowódca steruje poczynaniami bądź armią przeciwnika z równą swobodą, co swoimi własnymi. Tak pojmowana sztuka wojenna jest więc z samej swojej natury gałęzią psychologii.

Książka 36 forteli to nie tylko zbiór forteli i podstępów. To międzykulurowy poradnik psychologii konfliktu i kompendium praktycznych porad, jak radzić sobie w sytuacjach rozbieżności interesu — od sytuacji z życia codziennego zaczynając, a na formułowaniu doktryn wojennych kończąc. Zawiera około dwieście ilustracji historycznych i anegdot, wraz ze zwięzłymi analizami opartymi na współczesnej psychologii poznawczej.

 

Wyobraź sobie traktat Sztuka wojny Sun Tzu, ale napisany od nowa, przetłumaczony na język współczesnego praktyka. Wszystkie uniwersalne zasady skutecznej walki jaśniejsze niż kiedykolwiek, wyjaśnione za pomocą prostych, z życia wziętych przykładów.

Dla kogo jest ta książka?

Miłośnik kultury chińskiej znajdzie w niej kilkadziesiąt ilustracji historycznych opisujących dzieje Państwa Środka. Relacjom towarzyszy komentarz kulturowy i spostrzeżenia co do różnic mentalności między człowiekiem Zachodu a Azjatą. Miłośnik historii wojskowości znajdzie w książce dziesiątki przykładów historycznych: opisy starć, bitew i wojen. Wszystkie one są opatrzone komentarzami i analizą, która pomaga zrozumieć dlaczego żołnierze i dowódcy zachowują się w obliczu przeciwnika tak, a nie inaczej.

Zdacydowanie największą wartością książki jest nietypowe zdefiniowanie tego, czym jest fortel i zwycięstwo:

Stosować fortele to sprawić, by przeciwnik dobrał taktykę i sposób działania narzucone przez inne względy, niż logika bezporedniego pola walki. [...] Zwyciężyć to wywołać w umyśle przeciwnika zjawisko porażki (ang. create defeat phenomenon) tak, aby zaniechał on wrogiej aktywności.

 

W książce 36 forteli zamiast ogólnych, nic nie wnoszących porad typu „odwróć uwagę przeciwnika”, znajdziesz konkretne sytuacje, w których fortel wpływa na umysł przeciwnika. Przeczytasz m.in. jak sprzeczne bodźce zewnętrzne wywołują „zamulenie” fizjologicznych mechanizmów pracy mózgu, jak aktywować przeciwnikowi instynkt ucieczki aby go odstraszyć, a jak instynkt pościgu, aby go sprowokować do nieprzemyślanego działania.

 

Książka 36 forteli to podręcznik chińskiej sztuki podstępów, układania planów i skutecznego działania. Jego treść została starannie skonstruowana tak, aby miała jak największą wartość praktyczną. Dlatego właśnie fortele wojenne są zestawiane z podstępami używanymi w życiu codziennym.

 

Ta książka jest pisana według jednej żelaznej zasady: „jeśli nie potrafisz wyjaśnić czegoś jednym zdaniem, to znaczy, że tego nie rozumiesz”. Dlatego właśnie wszystkie opisy są stopniowane: przysłowie-maksyma ➙ zalecenie co robić ➙ esencja mechanizmu ➙ wyjaśnienie wszystkich elementów mechanizmu z prostymi przykładami ➙ przykłady historyczne ➙ sposoby praktycznego użycia.
Dodatkowo, za każdą ważniejszą myślą i regułą działania stoi co najmniej jeden konkretny, prosty jak budowa cepa, z życia wzięty przykład.

Głównym zadaniem książki, jako poradnika skutecznego działania, jest wytrenowanie świadomości sytuacyjnej. Jest to panowanie nad samym sobą, przeciwnikiem oraz środowiskiem, w którym toczy się walka - w biznesie, nauce, walce i wszelkich innych polach aktywności. Wszystko to w myśl kilku zasad takich jak „nie walcz, jeśli nie możesz wygrać” lub „zmniejsz zdolność przeciwnika do komunikacji i interakcji ze środowiskiem, a podtrzymaj lub zwiększ tą zdolność u siebie.”

W książce m.in.:
 • Historyczne i psychologiczne podstawy chińskiej sztuki podstępów.
 • Wyjaśnienie tajemnicy współczesnego sukcesu Chin.
 • Mechanizmy starożytnej sztuki wojennej opisane za pomocą języka współczesnej psychologii, neurofizjologii i obrazowych przykładów.
 • Napisane prostym językiem wyjaśnienia interpretacje kluczowych fragmentów traktatu Sztuka wojny autorstwa Sun Zi, m. in. zaskakujące wyjaśnienie słynnej frazy „wojna to oszustwo”(ang. warfare is the art of deceit).
 • Gotowy do użycia system myślenia i działania sięgający do najbardziej uniwersalnych prawideł skutecznego działania i walki — czerpie on z tych samych źródeł, co Sztuka wojny.
 • Sposoby ataku i obrony z punktu widzenia stosującego podstęp oraz jego ofiary - zwięźle i na temat!
 • Liczne ilustracje historyczne ze starożytnej Grecji, Rzymu, Chin, a także epok późniejszych. Przedstawiają one wydarzenia mało znane, oraz znane powszechnie, takie jak bitwa pod Grunwaldem, jednak opisane są z perspektywy Chińskiej.
 • Podstępy i fortele wojenne wyjaśnione krok po kroku.


Książka 36 forteli do nabycia u autora. Wznowienie wkrótce:

sun zi

Sztuka wojny Sun Tzu oraz 36 forteli

Traktat Sztuka wojny autorstwa Sun Zi oraz anonimowa kompilacja 36 forteli to dwie najpopularniejsze pozycje związane z chińską sztuką prowadzenia wojen. Czerpią ze wspólnego źródła, którym jest rozumienie świata utożsamiane na Zachodzie z taoizmem.

Adaptacje książki 36 forteli oraz artykuły on-line:

Wersja on-line traktatu
Omówienie w portalu Chiny.pl
Sztuka wojny? A może sztuka jej unikania?
Fragment artykułu w portalu Kresy.pl
Instynkty na celowniku
wpis na blogu Trystero.pl

Co to jest 36 forteli

Traktat Sztuka wojny autorstwa Sun Zi oraz anonimowa kompilacja 36 forteli to dwie najpopularniejsze pozycje związane z chińską sztuką prowadzenia wojen. 36 forteli nie jest systematycznym traktatem, ale kompilacją przysłów-maksym. Są to najbardziej znane chińskie podstępy wojenne. Ilustrują one nie tylko użycie forteli wojennych, ale i formułowanie planów − zwłaszcza podstępnych. W przeciwieństwie do „zwykłej” chińskiej mądrości, sztuka ich stosowania jest mądrością poza-moralną. Ich sens odnosi się do sposobów postępowania nie tylko w czasie działań zbrojnych, ale i życia codziennego. Są zaleceniami uniwersalnymi i można je zastosować w niemal w każdej życiowej sytuacji, podobnie jak zalecenia zawarte w Sztuce wojny.

Przysłowia będące częścią kompilacji to czteroznakowe chengyu, z których część odnosi się do wydarzeń historycznych, a część jest utrwaloną nazwą jakiegoś fortelu.

W oryginalnym tekście fortele podzielone są na sześć grup po sześć forteli. Podział taki jest bardzo umowny - duża część forteli wymyka się ścisłej klasyfikacji. Natomiast liczba 6 jest silnie zakorzeniona w chińskiej kosmologią i naukami Księgi przemian. Liczba 6 symbolizuje działania niejawne, związane jest z prowadzeniem wojen i zabijaniem. Jest to liczba przypisana do pierwiastka Yin (czarny kolor w słynnym symbolu taoistycznym Yin - Yang). 6 podniesione do potęgi to najwyższe nasycenie tego pierwiastka.

fragmenty

Fragmenty

Ilość fragmentów 6.
Wersja on-line traktatu
Wersja skrócona przekładu 36 forteli w portalu Chiny.pl (link zewnętrzny)
Plik PDF
Nieszablonowa definicja tych dwóch zjawisk pozwoli ci lepiej rozumieć zmagania, w których uczestniczysz.
Plik PDF
Zastosuj je, aby przejąć inicjatywę i kontrolować przebieg konfliktów
Plik PDF
Zobacz spis treści książki
Usterki wykryte w książce po jej wydaniu
cytaty i sentencje użyte w książce

Wersja on-line traktatu
Wersja skrócona przekładu 36 forteli w portalu Chiny.pl (link zewnętrzny)
Definicja fortelu i zwycięstwa
Nieszablonowa definicja tych dwóch zjawisk pozwoli ci lepiej rozumieć zmagania, w których uczestniczysz. Ściągnij PDF lub Czytaj niżej
Kluczowe prawidłowości konfliktów
Zastosuj je, aby przejąć inicjatywę i kontrolować przebieg konfliktów Ściągnij PDF lub Czytaj poniżej
Errata książki 36 forteli
Usterki wykryte w książce po jej wydaniu przejrzyj poniżej

Tematy przewodnie

John Boyd, amerykański as myśliwski i autor koncepcji cyklu OODA, definiował walkę jako

„strategiczną grę, której celem jest zmniejszenie zdolności przeciwnika do komunikacji i interakcji ze środowiskiem, a podtrzymanie lub zwiększenie tych zdolności u siebie”.

W książce 36 forteli konflikt i wojna jest opisywana zgodnie z taką definicją. Dlatego esencja wszystkich porad, analiz i przykładów historycznych da się zawrzeć w poniższym fragmencie. Warto zwrócić uwagę, że opis wojny manewrowej to propozycja języka opisywania forteli, który składa się z trzech pojęć: wyprzedzenia, dyslokacji i zakłócenia. Inaczej jeszcze, wszystkie podstępy składają się z tych trzech metod działania - użytych pojedynczo, lub jednocześnie.

Co to znaczy stosować fortele i zwycięstwo, czym jest tzw. wojna manewrowa.
Plik PDF

Definicja fortelu

Stosować fortele to tak powodować sytuacją, aby przeciwnik − otumaniony fałszywymi obrazami mentalnymi i własnymi stanami emocjonalnymi − mamił sam siebie, że to jemu bieg wydarzeń sprzyja, a własne posunięcia przynoszą korzyści. Uczyni tak, gdy zaniecha użycia metod działania (procedur) optymalnych i skutecznych w danej sytuacji. Zamiast tego, swoje kalkulacje oceni przez pryzmat względów wizerunkowych, rytualnych i emocjonalnych.

Przeciwnik musi zostać odłączony od kontaktu ze środowiskiem działania. Ma ignorować istotne wydarzenia i czynniki, lub ich nie dostrzegać, a w rezultacie bezwiednie utracić zdolność i możność do realizacji upatrzonych celów. Ma dobrać taktykę i sposób działania narzucone przez inne względy, niż logika bezpośredniego pola walki.

Inaczej jeszcze: zamiast dać przeciwnikowi problem do rozwiązania, należy postawić go przed sprytnie skonstruowanym dylematem − ma zmarnować czas lub rozstrzygnąć kwestię wybierając umiejętnie mu podsunięte, pozornie mniejsze zło. Co lepsze dowcipy, filmy ale i rzeczywiste sytuacje konfliktowe, są przejawem właśnie tak rozumianej metody działania.

Definicja zwycięstwa

Zwyciężyć to sprawić, że inni utracą zdolność do przeciwdziałania naszym planom. W tym celu nie trzeba zniszczyć fizycznie ani przeciwnika, ani jego narzędzi działania, ani nawet narzucać mu własnej woli, czy poglądów. Wystarczy wy- wołać w nim poczucie rzeczywistej lub postrzeganej przegranej, zniszczyć jego morale (ang. fortitude). Zwyciężyć to wywołać w umyśle przeciwnika zjawisko porażki (ang. create defeat phenomenon) tak, aby zaniechał on wrogiej nam aktywności.

Kluczowe prawidłowości

Wojny i konflikty toczą ludzie. Pierwszorzędnym celem jest umysł przeciwnika. Tak pojmowana sztuka wojenna jest więc z samej swojej natury gałęzią psychologii.

Podejście „zachodnie”, to wojna na wyniszczenie (ang. attrition warfare). Metoda zwycięstwa to wytworzenie kalkulowanej metodami arytmetycznymi, dającej się więc skwantyfikować, przewagi liczebnej lub materiałowej, a następnie zniszczenie przeciwnika lub jego zdolności działania. Newralgiczny punkt, którego zniszczenie jest celem, tak zwany środek ciężkości przeciwnika (ang. center of gravity), to jego kluczowa siła. Kulturowe uwarunkowania sprawiają, że starcie przybiera formę konfrontacji typu fair game, a więc m.in. atak ma naturę uderzania twardym w twarde, a obrona polega na wytworzeniu kontr-siły podobnego typu, co ta użyta w ataku.

Podejście przeciwne, którego prekursorem jest Sun Zi, to tzw. wojna manewrowa. W takiej wojnie uczestnik uzyskuje przewagę wykorzystując trudne do zważenia słabości i siły ludzkiej duszy. Psychologia jest fundamentem wszystkich koncepcji wojny manewrowej − starcia dwóch przeciwstawnych ludzkich woli. W maneuver warfare środek ciężkości przeciwnika to jego kluczowa słabość. Atak ma postać uderzania twardym w miękkie, najlepiej w warunkach możliwie nieuczciwych dla tamtego. Trzy podstawowe techniki neutralizacji lub podporządkowania sobie przeciwnika to:

(1) działanie wyprzedzające (ang. preemption)
czyli pokonanie lub neutralizacja przeciwnika zanim dojdzie do walki. To na przykład błyskawiczne podjęcie działań tak, że plany przeciwnika i stopień ich rozpoznania przestają mieć jakiekolwiek znaczenie;
(2) dyslokacja (ang. dislocation)
czyli sprawienie, aby siły przeciwnika utraciły znaczenie przez to, że znajdą się w niewłaściwym miejscu lub czasie (d. pozycyjna i czasowa), albo też są nieadekwatne do zadania (d. funkcjonalna), jak to miało miejsce z atakami konnego rycerstwa na innowacyjne, doraźnie budowane husyckie fortyfikacje z wozów bojowych;
(3) zakłócenie (ang. disruption)
, czyli neutralizacja (w tym m.in. zniszczenie) lub zaszachowanie przeciwnikowi środka ciężkości, co ma sparaliżować jego wysiłek.

Adaptacja fragmentu książki:

Zadaniem forteli jest zakłócić percepcję. (...) „Człowiek posiada pewien repertuar przystosowawczych programów działania – zarówno wrodzonych, jak i wyuczonych”. W uruchamianiu rozmaitych programów i procedur poznawczych pośredniczą emocje. Są umiarkowanie silne lub intensywne, co przekłada się też na siłę przywoływanych przez siebie reakcji. Nagłe wycofanie lub pojawienie się nowego bodźca wyłączy jedną, a uruchomi nową reakcję emocjonalną i procedurę. W momencie przełączania umysł znajdzie się w stanie krótkotrwałej inercji. [...]

Fragment książki: ramka Zwarcie w głowie przeciwnika ze stron 398-400

W sferze psychologii działa to tak: „Człowiek posiada pewien repertuar przystosowawczych programów działania – zarówno wrodzonych, jak i wyuczonych”. W uruchamianiu rozmaitych programów i procedur poznawczych pośredniczą emocje. Są umiarkowanie silne lub intensywne, co przekłada się też na siłę przywoływanych przez siebie reakcji.

Nagłe wycofanie lub pojawienie się nowego bodźca wyłączy jedną, a uruchomi drugą, nową reakcję emocjonalną i procedurę. W momencie przełączania umysł znajdzie się w stanie krótkotrwałej inercji. Nastąpić to może w przerwie po przerwaniu jednego programu, a przed zaczęciem nowego, ale też wtedy, gdy nastąpi konflikt dwóch programów uruchomionych jednocześnie.

Oczytany w mądrościach wschodu rycerz z neurochirurgiczną precyzją prowadzi wyrafinowany atak w ośrodek decyzyjny wrażych sił. Stosuje przy tym słynną maksymę Sun Zi: „najlepszą metodą walki jest atak na zamysły [umysł] przeciwnika”

Psychologowie wciąż testują hipotezy próbując określić, który organ mózgu jest za to odpowiedzialny. Póki co pewne jest to, że mechanizm fortelu mający zakłócić funkcje poznawcze ofiary (przełączanie procedur) działa nie na poziomie wiedzy nabytej, ale na poziomie neuroanatomicznym.

Wytyczna działania: spraw, by u przeciwnika nagle zadziałało kilka równoległych, konfliktujących ze sobą programów działania. W kategoriach zachowań społecznych: człowiek oczekuje jedynie zajścia zdarzeń prawdopodobnych. Zdarzenia niepasujące do przewidywań albo powodują wyżej opisane „zwarcie” lub są ignorowane (patrz s. 466 i 468). Metodą psucia rachub będzie więc wykorzystanie zjawiska primingu (patrz s. 79). Podsuwając przeciwnikowi odpowiednio spreparowane informacje, można w jego głowie uruchomić i przygotować do użycia programy, które okażą się nieadekwatne wobec tego, co mu szykujemy. Doprowadzi to do przeciążenia w krytycznej chwili, gdy przeciwnik zacznie już przywoływać do działania procedury prawidłowe.

Wgrywanie komuś niepasujących do sytuacji programów sprowadza się do tak banalnych trików jak udawanie rannego i zostawienie śladów krwi po to, by podejść od tyłu prześladowców nastawionych nie na walkę, a dobicie rannego.

Inny atak prowadzony na poziomie fizjologicznym to wywołanie lub stłumienie reakcji instynktownych. W swojej bardzo cennej poznawczo pracy Dave Grossman wykazuje, że u żołnierzy mających zabijać uruchamiała się silniejsza niż instynkt przetrwania blokada powstrzymująca przed zabiciem bądź zranieniem przeciwnika. Agresję wewnątrzgatunkową hamują, co już wspominałem, nie tylko instynkty, ale i rytuały – m.in. redukujące agresję sygnały uległości, odczytywane jako poddanie. Stroszenie (pozorne powiększanie, demonstrowanie siły, zastraszanie) ma zredukować agresję przeciwnika, a wyzwolić w nim reakcji ucieczki. To właśnie na tym polu przewagę zapewniała wczesna broń palna, dalece mniej skuteczna od łuków czy kuszy.

Uruchamiając te obudowane wyuczonymi normami społecznymi instynkty można sparaliżować wolę walki i zniszczyć morale przeciwnika równie skutecznie jak wywołując strach i poczucie bezsiły! Grossman wspomina, że bez „treningu mordercy”, któremu poddano żołnierzy U.S. Army dopiero w czasie wojny w Wietnamie, jedynie 2% ludzi jest psychicznie zdolna do świadomego zabijania lub krzywdzenia. Stąd potrzeba odczłowieczania postaci biegających przed lufą, które stosowano od zarania dziejów. Słynny eksperyment Milgrama pokazał też, że blokady psychiczne znikają m.in. pod presją autorytetu.

Efekt sparaliżowania dostępu do wiedzy nabytej to zakłócenie cyklu decyzyjnego OODA »35.1. Polega na poddaniu przeciwnika silnym emocjom i wyłączeniu pracy partii mózgu które odpowiadają za rozumowanie logiczne i wykorzystanie doświadczenia i treningu. Stąd wszechobecna zasada, aby reakcje utrwalać w pamięci motorycznej jako „wyuczone odruchy”, które są znacznie mniej podatne na zakłócenia.

Adaptacja fragmentu książki:

Dla Chińczyków negocjacje nie są antytezą, zawieszeniem wojny ani negocjowaniem umowy dwóch w miarę równorzędnych stron. Są wojny przedłużeniem – dotyczy to też negocjacji nad zawieszeniem broni. Negocjacje to już walka, czego jedną z konsekwencji jest kulturowo uwarunkowany i przez to oczywisty bezsens wypowiadania wojny. [...]

— fragment artykułu w portalu Kresy.pl, Sztuka wojny? A może sztuka jej unikania?

Książka jest przewodnikiem po chińskiej mentalności.

Kod kulturowy to sposób rozumienia zjawiska, rzeczy, zachowania. Jest on wbudowany w język bardzo głęboko, tak, że czasem użytkownik kodu nie jest w stanie przyjść do porządku z tym, że w odmiennej kulturze rzeczy oczywiste przestają być oczywiste. Posługiwać się obcym kodem kulturowym to tyle, co rozumieć znaczenie słów z punktu widzenia nie tylko własnej kultury, ale też kultury zupełnie odmiennej.

Spis treści całości

Część I: Walka z cieniami

To grupa krótkich esejów o chińskim kodzie kulturowym. Wśród tematów m. in.
 • 1. Chiński sposób patrzenia na świat i układania planów.
 • 2. Cztery mechanizmy interakcji z przeciwnikiem na przeciwnika.
 • 3. Czym jest wojna? Punkt ciężkości konfliktu według Chińczyków.
 • 4. Praprzyczyny podstępnej natury Chińczyków.
 • 5. Sekret chińskiego sukcesu.
 • 6. Chińska kosmologia, Księga przemian oraz tradycyjne postrzeganie porządku świata.
 • 7. Pochodzenie Trzydziestu sześciu forteli.


 • Część I: Walka z cieniami
  (Urywki z każdego z dziewięciu esejów)


  1. Chiński sposób patrzenia na świat i układania planów:

  [...] Ta chińska dalekosiężność planowania polega na czynieniu przygotowań i planów nie celem odwrócenia układu sił. W rozumieniu Chińczyków taki obrót wydarzeń nie jest czymś co trzeba wymusić czy wywalczyć. Jest okolicznością nadchodzącą nieuchronnie. Zamiast więc „zawracać kijem Wisłę”, Chińczycy spokojnie siadają nad jej brzegiem i w myśl ichniejszego przysłowia −cierpliwie czekają, aż spłynie nią ciało ich wroga. Inaczej: zamiast trwoninić siły nad powstrzymaniem nieuchronnego upadku, starają się zminimalizować jego dotkliwość. [...]
  [...] Z tego wynika inna zasada. Korzystnie jest przyspieszyć wzrost siły przeciwnika. W ten sposób przyspiesza się jednocześnie jego nieuchronny upadek. [...]


  2. Cztery mechanizmy interakcji z przeciwnikiem:

  [...] Zmniejsz zdolność przeciwnika do komunikacji i interakcji ze środowiskiem, a podtrzymaj lub zwiększ tą zdolność u siebie. [...]


  3. Czym jest wojna? Punkt ciężkości konfliktu według Chińczyków.

  [...] Chińska sztuka podstępu była nieuniknioną naturalną konsekwencją istnienia sprzeczności między systemem wartości opartym na harmonii, a koniecznością toczenia i rozwiązywania sporów konfliktów interesów. Podstępy i działania niejawne pozwalały osiągać cele bez zakłócania pozorów harmonii i konieczności otwartego przekraczania norm. Pozwalała podtrzymać decorum. [...]


  4. Praprzyczyny podstępnej natury Chińczyków.

  [...] Wypadkowa działania tradycji religijnych, nauk konfucjańskich i innych czynników sprawiły, że chwałę zwycięstwa osiągano raczej dzięki zastosowaniu skutecznego fortelu, a nie pokonaniu przeciwnika w krwawym boju. Pojedynki umysłów, są w chińskim ujęciu dalece ciekawsze i ważniejsze niż pokazy odwagi i sprawności we władaniu bronią. Tym bardziej, że konieczność stoczenia bitwy traktowano jako przejaw nieudolności dowódcy i władcy, który nie potrafił unieszkodliwić przeciwnika zanim użycie siły militarnej stało się konieczne. [...]


  5. Sekret chińskiego sukcesu.

  [...] Choć Korea poszła inną drogą niż Chiny, jej sukces także jest owocem połączenia „azjatyckiej pracowitości” z „zamordystyczną” kontrolą i regulacją gospodarki przez rząd. Także i tutaj klucz stanowiło należyte przygotowanie odpowiedniego środowiska do rozwoju! W Korei Południowej centralne sterowanie i realizacja odgórnych planów, w przeciwieństwie do polskiego socrealizmu, była przeprowadzona racjonalnie. Koreańczycy skutecznie chronili własną gospodarkę przed importem i obcym kapitałem (regulowali przepływ dewiz i napływ obcych inwestycji), przy tym dozwalali na naruszanie krępujących innowacyjność praw własności intelektualnej. [...]


  6. Chińska kosmologia, Księga przemian oraz tradycyjne postrzeganie porządku świata.

  [...] Te same prawidła rządzą nie tylko całym kosmosem, ale i przyrodą i światem człowieka. Oscylujące przemiany są przejawem dynamicznej równowagi przeciwieństw – z reguły Chińczycy operują pojęciem przemian pierwiastków Yin i Yang. Ich natężenie rośnie i maleje w cyklach, w zmienia się też ich natura. [...] Taka ramifikacja podstawowych interakcji zjawisk jest odmienna od mniemań i teorii alchemików starożytnego i średniowiecznego Zachodu. Dla osiągnięcia zmiany na Zachodzie potrzebna jest głęboka ingerencja, na Wschodzie – cierpliwe czekanie, aż zmiana zajdzie sama. [...]


  7. Chińska kosmologia, Księga przemian oraz tradycyjne postrzeganie porządku świata.

  [...] Chiński znak ji  計, jeśli zbudować jego definicję ostensywną na bazie Trzydziestu sześciu forteli, wychodzi poza zakres znaczeniowy polskich słów ‘fortel’ i ‘podstęp’. Znak ji, zwłaszcza w kontekście wojskowym, jest tłumaczony na ‘fortel’, jednak nie jest to tłumaczenie ścisłe. Ji oznaczało pierwotnie plan, kalkulację, schemat bądź wzorzec postępowania. Nie chodzi więc o oszukanie czy pokonanie przeciwnika, ale o skuteczne zaplanowanie i realizację zamiarów. [...]

  Część II: Trzydzieści sześć forteli


  Poniżej wybrane urywki opisów forteli.
  Mini-omówienie wszystkich forteli z wieloma przykładami (w tym filmy on-line) znajduje się tutaj: Wersja mini


  Przewodnik przez fortele (tylko wybrane fortele, całość w pliku PDF

  1. Oszukaj Niebo i przekrocz morze

  Pod zasłoną działań jawnych i pozornie niewinnych ukryj rozbieżność interesów i konflikt, do którego sam już się szykujesz.

  2. Zaatakuj Wei, aby uratować Zhao

  Rozdziel neutralizację siły przeciwnika od zgodnego z powszechną praktyką (tj. rytualnego) sposobu pokonania go.

  21. Opuść pancerzyk jak cykada

  Ukryj swoją przejściowo dużą wrażliwość na atak

  32. Fortel pustego miasta

  Fortel podwójnego blefu. Gdy jesteś słaby, a twoje możliwości obrony są wyczerpane… pokaż tą słabość. Podejrzliwy przeciwnik pomyśli, że ta okazana słabość jest podstępem, a w rzeczywistości jesteś silny i zastawiasz na niego pułapkę. Jeśli uzna ryzyko za zbyt duże, nie zaryzykuje ataku nawet dysponując przytłaczającą przewagą.

  36. Ucieczka jest najlepsza

  Nie walcz, jeśli nie masz szans na wygraną. Zachowaj siły i sprawność na lepszą okazję. Uciekaj, by zwyciężyć następnym razem.


  (koniec urywków książki)


  Cytaty, maksymy i aforyzmy
  zamieszczone lub nie zamieszczone w książce.
  Wprowadzenie i wstęp

  Niedość mieć talent: trzeba mieć także wasze na niego pozwolenie — nieprawdaż, przyjaciele moi?

  Ein Talent haben ist nicht genug: man muss auch eure Erlaubniss dazu haben, — wie? meine Freunde?

  – Fryderyk Nietzsche,Poza dobrem i złem,
  Rozdział IV Zdania i potrącenia, sentencja 151,
  tłum. Stanisław Wyrzykowski

  Wewnątrz kultywować cnotą i kulturą, na zewnątrz zbroić się.

  內修文德外治武備 Nèi xiūwén dé wài zhì wǔbèi

  – 吳子 Wu Zi,Księga mistrza Wu,
  jeden ze starożytnych traktatów militarnych
  (cytat nie zamieszczony w książce)

  Kropla drąży kamień[ nie siłą, a częstym padaniem].

  gutta cavat lapidem [non vi sed saepe cadendo]
  A drop of water hollows a stone[, not by force, but by falling often].

  – Owidiusz, Listy znad Morza Czarnego,
  IV, 10, 5
  (w nawiasie kw. dopisek średniowieczny)

  Fortel 1: Oszukaj Niebo i przekrocz morze
  – Jedną z wad Holmesa – jeśli to wadą można nazwać – była niesłychana powściągliwość w odkrywaniu komukolwiek swoich planów. Wynikało to w części z jego despotycznej natury, skutkiem której lubi mieć przewagę i sprawiać otoczeniu niespodzianki, w części zaś z zawodowej podejrzliwości, nakazującej mu nie zaniedbywać żadnej ostrożności.

  – Arthur Conan Doyle, Pies Baskervillów

  Fortel 4: Wyczerpuj wroga
  a sam gromadź siły

  „Lud jest tym dla partyzanta, czym woda dla ryby”

  – Mao Zedong (1937), Wojna partyzancka

  Fortel 7: Stwórz coś z niczego

  Kłamstwo jest tym lepsze, im bliższe prawdy, a sama prawda – o ile można ją zastosować – jest najlepszym kłamstwem.

  – Preem Palver, w powieści Isaaca Asimova Agent Fundacji

  Fortel 16: Chcesz złapać? Wpierw popuść!

  Starożytni dowódcy armii, którym znany jest dobrze potężny wpływ konieczności, i jak ona inspiruje żołnierzy desperacką odwagą, nie zaniedbywali niczego, aby poddać swych ludzi największym naciskom.

  – Niccolo Machiavelli

  Fortel 17: Rzuć cegłę,
  aby przyciągnąć nefryt

  Ci ludzie w lesie – co w nich widziałeś? [...] Strach. Głęboki, toczący [wnętrzności] strach. Byli nim zarażeni. Strach jest chorobą. Wpełznie do duszy każdego, kto się z nim zetknie. Już naruszył twój spokój. Nie po to kształciłem cię, by widzieć, jak żyjesz w strachu. Wygoń strach ze swego serca. Nie wnieś go do naszej wioski.

  – Flint Sky w filmie Apocalypto

  Fortel 19: Zabierz opał spod kociołka

  „Nie dajemy im wytchnąć, nie dajemy im spać. To wojna umysłów przeciwko liczbom”

  – fiński generał Kurt Wallenius, Finlandia 1939–40

  Fortel 20: Zmąć wodę by złapać ryby

  Nastawiony do wszystkiego bojaźliwie i zachowawczo może ponieść klęskę, bo nie potrafi wyciągnąć z tej sytuacji właściwych wniosków. Różnica między nim a wami byłaby taka, jak różnica między nim walczącym w nocy, a wami za dnia, zakładając, że kiedykolwiek mogłoby się to zdarzyć jednocześnie.

  – Eneasz Taktyk, Obrona oblężonego miasta 16.19

  „Gdyby okazało się, że ktoś w armii działa na jej szkodę i rozluźnia morale w obozie, karą musi być śmierć”

  – Eneasz Taktyk 10.19

  Fortel 26: Wskazuj na morwę, ganiąc drzewo świętojańskie

  „Więcej osiągniesz uśmiechem i pistoletem, niż samym uśmiechem”

  – Al Capone

  Fortel 33: Fortel przewerbowanego szpiega i siania niezgody

  „Jedyną naprawdę skuteczną bronią prasy w walce z socjalizmem jest milczenie”

  – George Bernard Shaw ,

  „PS Drogi Doradco, gdy wszystko inne zawiedzie, pamiętaj o niebieskich śrubkach!”

  – Stanisław Lem , Cyberiada

  „Władcy widzą poprzez szpiegów tak jak krowy za pomocą zapachów, Bramini za pomocą ksiąg i reszta ludzi za pomocą oczu”

  – Mahabharata

  Fortel 36: Ucieczka jest najlepsza

  „Nigdy nie inwestuj w coś, czego nie potrafisz zrozumieć”

  – Warren Buffett

  „Celem wojny nie jest śmierć za ojczyznę, ale sprawienie, aby tamci skurwiele umierali za swoją”

  – w filmie Patton (to nie są słowa samego gen. Pattona)

  Kilka tygodni później, już wyleczony staraniem driad i wodą Brokilonu, Geralt zastanawiał się, jaki błąd popełnił w czasie walki. I doszedł do wniosku, że podczas walki nie popełnił żadnego. Jedyny błąd popełnił przed walką. Należało uciec, zanim walka się zaczęła.

  – Andrzej Sapkowski, Czas pogardy

  Errata

  Jeśli znalazłeś w książce błąd, skontaktuj się z autorem

  strona 7:

  Sedno fortelu pierwszego zostało przeredagowane z wersji dosłownej "Ukryj swoje cele i motywy pod zasłoną działań ostentacyjnych, jawnych i pozornie nieprowadzących do jego osiągnięcia." do wersji ogólniejszej: "Pod zasłoną działań jawnych i pozornie niewinnych ukryj rozbieżność interesów i konflikt, do którego sam już się szykujesz.".
  Część I: Walka z cieniami  strona 55:

  Cytat ze Sztuki wojny rozpoczynający się od słów "Stąd więc tym, co umożliwia..." powinien być opisany jako 13.2, a jest 8.2.


  Część II: 36 forteli

  s. 139-140, ilustracja historyczna 4.1:

  Sam pisałem w jednym z aneksów... i sam wpadłem w pułapkę. Władca Lu nie nosił tytułu króla. Był księciem udzielnym mianowanym przez króla Zhou – dynastii sprawującej tytularną władzę nad Lu i pozostałymi chińskimi państwami.


  s. 182, wzorzec fortelu 7:

  Cytat "Kłamstwo jest tym lepsze, im bliższe prawdy, a sama prawda – o ile można ją zastosować – jest najlepszym kłamstwem." pochodzi z powieści Agent Fundacji, a nie Fundacja. Słowa wypowiedział nie Salvor Hardin, a Preem Palver. Są one częścią dialogu między postaciami w tym sensie, że są cytowane jako maksyma postaci historycznej względem fabuły książki.

  Feedback


  Jeśli wykryłeś błąd...
  skontaktuj się z autorem i zgłoś swoją uwagę: kontakt

  Trzydzieści sześć forteli

  Wybrana bibliografia

  ★ Plik PDF 300 kB ★

  gdzie?

  Gdzie kupić

  Książka czasowo niedostępna.

  Planowane wznowienie: pierwsza połowa 2017.

  Aktualnie książkę można kupić bezpośrednio od autora, lub cierpliwie poczekać. Opcjonalnie można zażyczyć sobie egzemplarz z autografem i pieczęcią.

  Poproś o automatyczne powiadomienie o wznowieniu Spytaj autora o termin wydania

  Inne książki tego autora

  Trzytomowy cykl WZORCE:

  Powiadom o wydaniu
  Wzorce (dopełnienie 36 forteli)
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Starożytna mądrość chińska cz. 2
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Wojenne epizody starożytnych Chin
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Wojny okresu Trzech Królestw
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Podróże na motorze
  W przygotowaniu

  A. S.

  aaWstęp Andrzeja Sapkowskiego

  Książka 36 forteli opatrzona jest wstępem pióra Andrzeja Sapkowskiego

  Fortele, podstępy, wybiegi, pułapki, sprytne manewry. Wyprowa- dzanie w pole za pomocą sztuczek, trików, blefów i mniej lub bar- dziej śmiesznych figli. Lubimy o tym czytać i słuchać. Znajdujemy szczególną radość w tym, że w konflikcie czy w konfrontacji silniejszy został wykiwany przez słabszego, że ktoś będący w sytuacji rozpaczli- wej, gdy śmierć zagląda mu w oczy i wszystko wydaje się być stracone, ratuje się używszy sprytu, wyłgiwa się i robi z adwersarza durnia. Jak ów schwytany przez lisa Br’er Rabbit, Brat Królik. Zjedz mnie, lisie, jęczał biedak, przedtem nabij na rożen i upiecz, ale, błagam, proszę, nie wrzucaj mnie, ach, nie wrzucaj w kolczaste krzaki. Lis oczywi- ście wrzucił Królika w kolczaste krzaki, a ten uciekł, śmiejąc się, bo wśród kolców był jak w domu. Królik wystawił Lisa na pośmiewisko, pokonał go, choć był słabszy i w beznadziejnej, zdałoby się, sytuacji. Podobnych sztuk dokonywali i inni spryciarze – tricksterzy – z baśni i legend: Loki, Lis Reynart, Dyl Sowizdrzał, pająk Anansi, Kojot.

  Szczególną rolę odgrywa fortel na wojnie. Tu, gdzie, jak powszech- nie wiadomo, wszystkie chwyty są dozwolone, spryt również pozwala słabszym pokonywać silniejszych i liczniejszych, odnosić zwycięstwo tam, gdzie z pozoru brak na nie szans. Ratować się z sytuacji bezna- dziejnych, gdy z pozoru nie ma już ratunku. To też – niezależnie od tego, po czyjej stronie są akurat nasze sympatie – wywołuje w nas emocje pozytywne. Cieszy nas, gdy zwycięża słabszy, ale sprytniej- szy, gdy rozum i inteligencja triumfują nad brutalną siłą. Tysięczne są przykłady z historii świata, gdy użyto forteli, podstępów, wybie- gów, dezinformacji. A wszystkie one, jak jeden mąż, zostały nazwane, opisane i skatalogowane przez Chińczyków. Przez słynnych strategów Państwa Środka.

  Ciąg dalszy na kartach książki

  recenzje

  Recenzje i rekomendacje

  Rekomendacja z okładki książki:

  Bodaj najlepsze momenty sienkiewiczowskiej trylogii to opisy forteli obmyślanych przez imć Zagłobę. Dzięki znajomości ludzkiej psychiki łatwo wywoływał on szacunek swoich towarzyszy i śmiech podziwu czytelnika.

  W tej książce znajdziesz opowieści o czynach ludzi takich jak Zagłoba. O wybitnych dowódcach formatu Lawrence’a z Arabii i mężach stanu jak słynny chiński strateg Zhuge Liang, ale też postaciach fikcyjnych, takich jak dowódca „Czerwonego października”. „Dowódca wypłoszył ich z wody!” krzyczy jeden z załogantów Ramiusa. Okrzykiem tym puentuje świetnie to, jak postronni widzą rozgrywki toczone przez „graczy” w mrocznych głębinach pod mamiącą spokojem powierzchnią. Ci gracze zdawali się działać w „równoległym świecie.” Niby patrzyli na to samo, niby mili ten sam zestaw informacji, co inni uczestnicy i obserwatorzy... ale składali z nich układankę zupełnie odmienną. Dostrzegali i wpływali na łańcuchy przyczyn i skutków, które zwykły człowiek jest w stanie dostrzec dopiero po całym zdarzeniu, albo i wcale.

  Książka zaopatrzona jest we wprowadzenie pióra mistrza Andrzeja Sapkowskiego, który wprowadza czytelnika w temat stosowania forteli i wyprowadzania przeciwnika w pole, a przy tym jest fascynującą ekskursją w zakamarki historii.

  Rekomendacje

  36 forteli polecam w szczególności żołnierzom sił i służb specjalnych, które z założenia realizują swoje misje w nieprzewidywalnym środowisku wysokiego ryzyka. Taktykom i strategom odpowiedzialnym za odnajdywanie dróg wyjścia z beznadziejnych sytuacji, ale i ku przestrodze w obliczu pozornie słabego i przez to lekceważonego przeciwnika.”

  generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, autor m.in. książki „RozGROMić konkurencję” oraz Bezpiecznie już było

  W jednej pozycji autor zebrał wiele ilustracji historycznych, anegdot i konkretnych instrukcji, które są połączeniem mądrości wielowiekowego doświadczenia myśli wojskowej dalekiego wschodu z dorobkiem współczesnej psychologii. Tak powstało znakomite opracowanie, traktujące o „myśleniu poza przyjętymi schematami” i „uciekaniu od rutyny”, czyli patrzenia na pojawiające się problemy tylko w wąskich kategoriach nauk tratujących o zarządzaniu w sensie ogólnym. Z pewnością każdy, którego praca polega na kierowaniu organizacjami lub zespołami ludzkimi, znajdzie w niej coś dla siebie.

  — mjr dr Maciej Zimny, były oficer GROM-u, autor książki Terroryzm samobójczy

  (...) Geopolityka to gra o władze a tym samym o przyszłość świata. Plan​​​, rachuby i podstęp decydują o ​życiu i śmierci, o sukcesie lub klęsce. Tradycje prowadzenia zmagań, definiowania wojny są często zasadniczo różne w kręgu​ oddziaływania cywilizacji zachodniej i chińskiej. 36 forteli i traktat Sztuka wojny słynnego stratega chińskiej starożytności są dla Chińczyków równorzędnym przejawem tego, co my określamy mądrością wschodu. A opracowanie Piotra Plebaniaka to znakomity międzykulturowy, okraszony dziesiątkami anegdot podręcznik psychologii konfliktu, w którym chiński dorobek opisany jest językiem współczesnej psychologii. Gorąco polecam.

  dr Jacek Bartosiak, ekspert geopolityk, autor książki Pacyfik i Eurazja. O wojnie

  Omówione w 36 fortelach praktyczne sposoby wniknięcia w umysł przeciwnika stanowią cenne uzupełnienie naszych Szkoleń funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Szczególnie użyteczne są konkretne techniki wczuwania się w potencjalnego przeciwnika - jego motywację, kulturowe ograniczenia i wynikającą z nich technikę działania.

  płk Leszek Baran, były szef szkolenia BOR, prezes Fundacji Byłych Funkcjonariuszy BOR

  „Wspaniałe są mądrości Wschodu” − śpiewamy w piosence. Cóż dopiero fortele, które stanowią praktyczne wykorzystanie zarówno mądrości w jej tradycyjnym rozumieniu (poznaj samego siebie), jak i specyficznej formy mądrości, którą nazywamy sprytem, czyli poznania przeciwnika. Książka pana Piotra Plebaniaka dostarcza arcyciekawych przykładów takiego zastosowania, zarówno w wydaniu chińskim - dzięki czemu przy okazji mamy szansę zajrzeć za zasłonę skrywającą chińską mentalność i obyczaje, ale również w wydaniu europejskim, obejmującą przykłady związane z historią Polski. Lektura tej książki stanowi znakomitą odtrutkę na lekceważenie teorii spiskowej, więc również doktorzy mogą zalecać ją postępactwu w ramach intensywnej terapii przywracania normalności.

  red. Stanisław Michalkiewicz
  Blog red. Michalkiewicza

  Książka 36 forteli w sposób absolutnie fascynujący prezentuje to, czym jest prowadzenie konfliktów i wojen. Lektura obowiązkowa dla adeptów strategii i taktyki.

  — gen. broni w st. spocz. Waldemar Skrzypczak, współautor książki Moja wojna (2010) oraz Jesteśmy na progu wojny (2018)

  Recenzje

  Recenzja w portalu konflikty.pl

  Publikacja: 2017-06-24.

  Recenzja w portalu konflikty.pl

  Przejdź

  Recenzja na blogu Książki. Mój mały świat

  Publikacja: 2017-10-18.

  Recenzja na bardzo popularnym blogu o książkach

  Pewnie wiele osób najchętniej przeszłoby od razu do opisu forteli, lecz to nie jest dobry pomysł, bowiem każda z części stanowi element spójnej całości i świetnie się uzupełniają.

  Przejdź

  Recenzja w portalu DlaLejdis.pl

  Publikacja: 2017-10-14.

  Najbardziej niezwykłą cechą dzieła autora jest przesłanie: „Nie broń, a umysł pozwoli ci wygrać spór.” Udowadnia to w każdym dziale.

  Przejdź

  Recenzja w portalu historia.org.pl

  Publikacja: 2017-08-16.

  Tekst Grzegorza Antoszeka

  Wszystko opisano bardzo przyjemnym językiem. Jest on przy tym jasny i zrozumiały, bo ma zasadnicze znaczenie w procesie komunikacji autor-czytelnik. W tej pozycji nie ma bowiem miejsca na niedomówienia i interpretacje.

  Przejdź

  W portalu Zaczytani-24.pl

  Publikacja: 2017-09-14.

  Piotr Plebaniak ma już na swoim koncie dwie książki o Chinach. Świetnie orientuje się w tematyce dalekowschodniej i dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami.

  Przejdź

  W portalu Mechaniczna-kulturacja.pl

  Publikacja: 2017-07-21.

  Książka Plebaniaka daleka jest od przysłowiowego lania wody. Autor skupia się na konkretnych przypadkach, obrazując każdy z nich dokładnym i szczegółowym opisem i wyjaśnieniem. Całość przedstawiona jest w sposób bardzo praktyczny i w wielu przypadkach możliwy do odniesienia w życiu codziennym.

  Przejdź

  Na Zblogowani.pl

  Publikacja: .

  Świetna i bardzo dogłębna zdaniem autora recenzja Dobrego Łotra

  Piotr Plebaniak staje tu na wysokości zadania, w bardzo obrazowy sposób ukazując różnice pomiędzy tym, jak tradycyjnie postrzegał wojnę Europejczyk, a jak Azjata, demonstrując, że dla władyków Państwa Środka nie istniało rozgraniczenie pomiędzy wojną a negocjacjami oraz wywodząc, że typowy dla nich pragmatyzm znajduje swoje korzenie w filozofii taoizmu i konfucjanizmu.

  Przejdź

  Recenzja na To czytają wielbłądy

  Publikacja: 2017-06-14.

  Książka Piotra Plebaniaka to nie tylko podręcznik, z którego dowiecie się jak mając skromniejsze niż Wasz przeciwnik środki osiągnąć pożądane cele. Czasami za wygraną można uznać fakt, że… nie przegraliśmy, bo nie udało się nas wciągnąć w konflikt, którego w danej chwili nie mamy szans wygrać, lub szanse na pozytywne dla nas zakończenie są iluzoryczne.

  Przejdź

  Recenzja w roczniki Azja-Pacyfik 20/2017

  Publikacja: 2017-12-30.

  Recenzja prof. Krzysztofa Gawlikowskiego

  (publikacja wkrótce) Chiny mają jednak także drugą, ciemną stronę – Yin, zazwyczaj wstydliwie skrywaną, zwłaszcza przed „obcymi”, myśli strategicznej, szczególnie tradycji sławnych „36 forteli”

  Przejdź

  inne

  Poproś o automatyczne powiadomienie o wznowieniu Spytaj autora o termin wydania

  Inne książki tego autora

  Trzytomowy cykl WZORCE:

  Powiadom o wydaniu
  Wzorce (dopełnienie 36 forteli)
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Starożytna mądrość chińska cz. 2
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Wojenne epizody starożytnych Chin
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Wojny okresu Trzech Królestw
  W przygotowaniu
  Powiadom o wydaniu
  Podróże na motorze
  W przygotowaniu

  WZORCE Kontynuacja książki 36 forteli

  Powiadom o wydaniu
  Kontynuacja 36 forteli
  W przygotowaniu

  W przygotowaniu jest kontynuacja książki. Nie będzie to jednak kontynuacja, ale dopełnienie. O ile 36 forteli to podręcznik psychologii konfliktu, to tematem wiodącym tomu drugiego jest przewidywanie przyszłości.

  „Jednym z głównych aspektów inteligencji jest przewidywać przyszłość, zdolność do rozumienia dziś do przewidzenia jutra, [...] aby zrozumieć prawa Natury, prawa ludzi. (...) Jeśli [obcy] są bardziej inteligentni od nas, widzą przyszłość znacznie lepiej niż my. Zobaczą rezultaty, których my nigdy nie przewidzimy. Będą mogli symulować scenariusze, które nie nam się nawet nie przyjdą na myśl. Będą mogli nas przechytrzyć... za każdym razem.” – Michio Kaku, o swojej książce The Future of the Mind

  Powiadom o publikacji Wzorców

  online

  Wersja on-line

  Email: suppport@domain.com / Mobile: (254) 800 900300

  powiadom

  Powiadom o wydaniu pozycji autora

  Aktualnie książka 36 forteli nie jest dostępna. Możesz poprosić o powiadomienie o jej wznowieniu. Planowany czas wydania II to grudzień 2015.
  Poproś o automatyczne powiadomienie o wznowieniu Poproś autora o zachomikowany egzemplarz
  Zobacz też inne pozycje autora, w tym kontynuację

  W przygotowaniu jest kontynuacja książki. Nie będzie to jednak kontynuacja, ale dopełnienie. O ile 36 forteli to podręcznik psychologii konfliktu, to tematem wiodącym tomu drugiego jest przewidywanie przyszłości.

  „Jednym z głównych aspektów inteligencji jest przewidywać przyszłość, zdolność do rozumienia dziś do przewidzenia jutra, [...] aby zrozumieć prawa Natury, prawa ludzi. (...) Jeśli [obcy] są bardziej inteligentni od nas, widzą przyszłość znacznie lepiej niż my. Zobaczą rezultaty, których my nigdy nie przewidzimy. Będą mogli symulować scenariusze, które nie nam się nawet nie przyjdą na myśl. Będą mogli nas przechytrzyć... za każdym razem.” – Michio Kaku, o swojej książce The Future of the Mind

  Powiadom o publikacji Wzorców