--
 | Próbka książki

Blurb HTML na kartę produktu

Książka Siły psychohistorii

    
  <p><b>Najnowszy tom serii WZORCE autorstwa Piotra Plebaniaka, autora bestselera <i>36 forteli</i> oraz przekładu <i>Sztuki wojny</i>.</b></p>

<hr>
<p>„Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, będą zmuszeni ją powtórzyć”. 
A ci którzy ją pamiętają, będą zmuszeni stać 
i bezsilnie patrzeć, jak powtarzają ją inni.</p>
<hr>
<p>Każde „żywe stworzenie”, od roślin i zwierząt przez 
chińskich Świętych Mężów, narody, a na potężnych 
imperiach kończąc, to homeostaty – systemy powodowane wszechwładnym instynktem przetrwania:<br>
PRZEWIDUJ PRZYSZŁOŚĆ ALBO GIŃ!</p>
<hr>
<p>My ludzie, na równi z potężnymi armiami i państwami, bezwiednie i celowo kształtujemy własne parametry przetrwania i kontroli nad biegiem zdarzeń. Jednym z  tych parametrów jest zdolności rozpoznawania wzorców 
i prawideł biegu rzeczy. Dostrajamy się do praw środowiska i konkurentów oraz narzucamy własne, by wpłynąć na przyszły stan świata i dominować nad innymi. Staramy się zostać Mistrzami Obserwacji Świata 
i zbudować arsenał narzędzi rozumienia i działania. Chcemy
zrozumieć dziś,
by przewidzieć jutro.</p>
<p>Masz w rękach studium natury ludzkiej i obserwacji świata – poradnik 
uczący jak z informacyjnego chaosu wydobyć to, co ma znaczenie. 
To także almanach koncepcji potrzebnych do zrozumienia i opanowania technik kontroli biegu wydarzeń. Poznasz je dzięki dziesiątkom 
inspirujących spostrzeżeń, przykładów z życia codziennego zwykłych 
ludzi, aren historycznych bitew i wojen oraz geopolitycznych rozgrywek, 
w których na szali są losy świata. </p>