--
 | Próbka książki

Blurb HTML na kartę produktu

Książka Chiny. Zrozumieć imperium

    
  <h4>Motto książki:</h4>

<p style="display:block; text-align:center; font-family: sans-serif; width: 90%; margin: 1rem auto;">
<span style="display:block; text-align:center;">分久必合,合久必分</span>
Co było zjednoczone, musi ulec rozbiciu, <br> co było rozbite, musi się zjednoczyć
</p>
<hr>
<p>To starożytne prawidło rozpala serca i wyobraźnię niezliczonych pokoleń adeptów historii Państwa Środka, w tym współczesnych decydentów politycznych. </p>


<p>Książka zawiera 81 sentencji i maksym, po dziewięć w każdym z rozdziałów. Ich tematy to: chińskie cykle dynastyczne, perypetie wojenne władców starożytnych, najstarsze echa starożytności i mitów. Sentencje zostały dobrane tak, aby niosły jak najwięcej mądrości użytecznej dla nas, ludzi współczesnych. Jednocześnie są świetnymi przykładami do opisania ciekawostek o dawnych Chinach - obyczajach, słynnych postaciach i życiu zwykłych ludzi.</p>


<h4>Czy da się pokonać Chiny? </h4>
<h4>Czym dla chińskich współczesnych decydentów jest „stulecie narodowego poniżenia”? </h4>
<h4>Jak Chińczycy rozumieją własną historię?</h4>
<h4>Kim byli i jak rozumieli świat ludzie, których czyny ukształtowały historię Chin?</h4>
<p>Odpowiedzi znajdziesz w tym tomie.</p>


REKOMENDACJE:
<p style="margin: 1rem auto; width:90%">Niezwykła, świetnie napisana, nowatorska publikacja. Piotr Plebaniak z niebywałą erudycją i elokwencją Znawcy przedstawia długą historię dziejów, tradycji i życia politycznego Chin. Opierając się na przekazach ówczesnych „świadków historii”, koryguje i przewartościowuje dotychczas pokutujące tradycyjne osądy, burząc współczesne mury ich akademickiej interpretacji.<p>
<p style="margin: 1rem 1rem 3rem auto; width:70%; font-size: 80%;">— dr hab. Krzysztof Miszczak, prof. SGH, Instytut Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa</p>

<p style="margin: 1rem auto; width:90%">Chiny to ciągłość kulturowa. Imperia się przewracają, władze i reżimy przemijają, ale Chiny trwają. Państwo można pokonać, cywilizacji — nie. Dlaczego? Przeczytajmy zawarte w tym tomie sentencje, wiekopomne słowa i opowieści osób tę cywilizację kształtujących. Warto.</p>
<p style="margin: 1rem 1rem 3rem auto; width:70%; font-size: 80%;">— prof. dr hab. Bogdan Góralczyk, dyplomata, sinolog, autor m.in. książki Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje (2018)</p>