--
 | Próbka książki

Blurb HTML na kartę produktu

Książka Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

  
 <h4>W najgłębszym sensie wojna to konfrontacja dwóch ludzkich woli</h4>

<p><strong>Dlatego zawarty w tej książce przekład traktatu Sztuka wojny, bezpośrednio z języka chińskiego, jest tylko punktem wyjścia, jedną z wielu wizji wojny.</strong></p>
<hr>
<p>Ten tom, zredagowany przez Piotra Plebaniaka, jest studium praktyki i filozofii konfliktów, który wzbogacili swoimi wypowiedziami ponad dwudziestu ekspertów, m.in. <strong>dr Tomasz Witkowski</strong>, <strong>dr Radosław Sikora</strong>, <strong>prof. Jerzy Bralczyk</strong>.

<hr>
<p>To unikalne kompendium wiedzy o skutecznym działaniu. To zbiór maksym, spostrzeżeń starożytnych mistrzów i praktyków wojny oraz impresji i analiz współczesnych ekspertów. Ich wizje płynące z przeróżnych wycinków ludzkiego życia układają się w jedna wspólną wizję konfliktów. Życie jest nieustanna walką, a w ostatecznym rozrachunku orężem dającym przetrwanie okazuje się nie miecz, lecz myśl. A w tak rozumianej wojnie percepcja jest wszystkim.</p>

<p>Dodatkowym atutem przekładu traktatu Sun Zi <cite>Sztuka wojny</cite> jest piękna stylizacja języka na starą polszczyzn, którą znamy z Trylogii Sienkiewicza.</p>

<hr>
<p> Zapraszamy do odsłuchania podkastu nt. filozofii wojny. Aż czterogodzinną rozmowę z autorem prowadzi Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oWmj5pfuhtA" target="_blank">Link YouTube</a>.
</p>

<hr><p>Ten tom zawiera potężną dawkę wizji świata oraz instrumentów wcielania ich w czyn: celne spostrzeżenia o naturze konfliktów i naturze ludzkiej, trafiające w sedno maksymy, wyciągi z dzieł dawnych mistrzów oraz impresje i eseje współczesnych ekspertów. 
<h4 style="text-align:center;">Inspiracje i wizje konfliktów
oraz ludzkiej natury</h4>

<p>Współautorzy zostali poproszeni o teksty, po których przeczytaniu czytelnik ma wykrzyknąć: „O! Nie pomyślałem o tym w ten sposób” 
lub „hm... teraz rozumiem świat lepiej!”.

<h4 style="text-align:center;">Przewodnik dla samodoskonalenia </h4>
<p>Współautorzy prezentują kluczowe książki swojego dzieciństwa lub młodości. Książki te pomogły im zbudować zestaw środków i metod, które stosowali w procesie samodoskonalenia oraz uformowały ich wizję świata. Podpowiedziały, jak budować instrumenty odnoszenia sukcesów i wytrenować wolę do osiągania zamierzonych celów. </p>
<p>Na kartach tej książki pokolenia współautorów starożytnych, a potem współcześni inspirują siebie nawzajem, a na koniec inspirują czytelnika. Trenują wyobraźnię, budują „przestrzeń decyzyjną”, wskazują prawidłowości rządzące biegiem spraw i zdarzeń. Każda z tych wytycznych 
to „ostatnie ogniwo długiego łańcucha myśli”:</p>

<p>Wojna to kolektywne zabijanie dla kolektywnych
celów.		    		    (J. Keegan)</p>

<p>Ten, kto przekuje miecze na lemiesze, będzie 
orał dla tego, który tego nie zrobi.  (nieznany)</p>

<p>Nie ma siły tak potężnej jak idea,	 
której czas nadszedł. 	    (Gustave Armaid)</p>

<p>Rodzaj ludzki od anarchii dzieli dziewięć 
[niezjedzonych] posiłków. 	   (A.H. Lewis) </p>

<p>Chłopi, rzemieślnicy i kupcy to [dla władcy]trzy skarby.	     (Sześć tajemnych strategii)</p>

<h4 style="text-align:center;">Rekomendacje</h4>

<p style="margin: 1rem auto; width:90%">
Komentarze najwybitniejszych polskich specjalistów, a przy tym fascynatów historii wojskowości to wyjątkowo inspirujący 
dodatek do chińskiego dorobku strategicznego. Gorąco polecam.</p>
<p style="text-align:right; margin: 1rem auto; width:90%">— dr hab. Bogdan Góralczyk, 
dyplomata, sinolog, autor m.in. książki Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje (2018)</p>

<p style="margin: 1rem auto; width:90%">Można by rzec, iż mamy tu do czynienia, choć nie w budynku, a kartach książki, z Akademią Sun Zi.</p>
<p style="text-align:right; margin: 1rem auto; width:90%">— prof. dr hab. Mirosław Karwat, 
politolog, specjalista w dziedzinie teorii polityki i socjotechniki, autor licznych książek nt. manipulacji i ludzkich interakcji</p>

<hr>


<p>Praca zbiorowa zawierająca przekład traktatu <cite>Sztuka wojny</cite> oraz zbiór wizji wojen i konfliktów autorstwa wybitnych specjalistów i ekspertów. Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści <a href="http://sztukawojny.chiny.pl/spis-tresci" target="blank">tutaj</a>.
Zawartość tomu:</p>
<ul>
	<li>Przekład traktatu <cite>Sztuka wojny</cite> bezpośrednio z klasycznego języka chińskiego i z objaśnieniami, zrealizowany przez Piotra Plebaniaka, autora książki <cite>36 foretli</cite>. 
	</li>
	<li>Wyciąg maksym i spostrzeżeń z dziewięciu innych starożytnych traktatów militarnych. Wyciąg dopełnia wizję zaoferowaną w traktacie Sun Zi, a przy tym pokazuje, jak podobne do współczesnych były konflikty toczone w starożytnych Chinach.
	</li>
	<li>Maksymy, sentencje i spostrzeżenia dotyczące natury konfliktów i natury ludzkiej. Zbiór powstał dzięki współpracy współautorów, którzy podzielili się swoimi wizjami tego, czym są konflikty i wojny. 
	</li>
	<li>Trzydzieści dziewięć esejów i impresji nt. instrumentów oddziaływania i filozofii ich użycia. Wypowiadają się eksperci w dziedzinach takich jak: dowodzenie (m.in. gen. Jarosław Kraszewski, płk. Leszek Elak), psychologia (dr Lidia Czarkowska), językoznawstwo (prof. Jerzy Bralczyk), socjologia (dr B. Drapikowska), praktyka adwokacka (mec. Michał Wawrykiewicz), dyplomacja (amb. Andrzej Byrt), ekonomia (prof. Witold Orłowski), sztuki walki (Jarosław Duczmalewski) i wielu innych.</li>
</ul>